MUA CAM NHẬN VÀNG CÙNG KOINA

MUA CAM NHẬN VÀNG CÙNG KOINA

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: MUA CAM NHẬN QUÀ CỰC ĐỈNH

Đơn vị tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KOINA (“KOINA")

 

1. Tên Chương trình: Mua Cam Nhận Quà Cực Đỉnh!

2. Thời gian: 03 tháng bắt đầu từ 00h00 Thứ Năm ngày 15/9/2022 đến hết 23h59 Thứ Tư ngày 14/12/2022.

3. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng sạp chợ trái cây của Koina là cá nhân, hộ kinh doanh hoặc công ty hoạt động hợp pháp tại TP Hồ Chí Minh (bao gồm nhưng không giới hạn công ty có trụ sở tại TP.HCM và công ty có trụ sở tại địa bàn khác thực hiện hoạt động kinh doanh tại TP.HCM) nhận được lời mời tham dự chương trình từ Koina.

Địa bàn diễn ra chương trình: Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

4. Cách thức tham gia Chương trình:

Trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng thực hiện Giao dịch mua hàng hoá nông sản tại Koina theo cách thức dưới đây và đạt đủ Sản lượng cam hợp lệ sẽ nhận được Giải thưởng theo bảng Cơ cấu giải thưởng

 

Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Mua hàng thành công tại Koina với hàng hóa là Cam Tươi Loại 1 và Loại 2, trong đó tỷ lệ Cam loại 1 được yêu cầu tối thiểu là 50%.

 • Bước 2: Khách hàng nhận cập nhật Bảng xếp hạng kết quả Chương trình định kỳ từ Koina (hoặc từ nhân viên kinh doanh phụ trách Koina của Khách hàng) và kết quả tham gia chương trình.

 • Bước 3: Nhận thông báo và Giải thưởng cuối chương trình nếu được xác định là Khách hàng đạt Giải thưởng của chương trình. 

 

* Lưu ý: 

 • Giải thưởng sẽ chỉ được trao cho những khách hàng là người thực hiện giao dịch mua bán hàng hoá thành công với Koina trong thời gian diễn ra chương trình và thoả mãn các quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.
 • Giao dịch mua bán hàng hóa thành công được xác định là giao dịch theo từng đơn đặt hàng của Khách hàng, đã giao hàng thành công và được ghi nhận trên Hệ thống nội bộ của Koina. 
 • Sản lượng cam hợp lệ tham gia chương trình là sản lượng Cam Tươi loại 1 và loại 2 với tỉ lệ Cam Tươi Loại 1 tối thiểu 50%, được xác định theo mỗi Giao dịch mua bán hàng hóa thành công và được cộng dồn cho đến thời điểm kết thúc chương trình. Hàng hoá đổi trả sẽ không được xem là sản lượng cam hợp lệ để tham gia Chương Trình.  
 • Bảng xếp hạng kết quả chương trình sẽ được cập nhật định kì vào thứ ba tuần đầu tiên và tuần thứ hai của tháng.
 • Trong trường hợp nhiều khách hàng cùng đạt một giải thưởng thì Khách hàng đạt được tổng sản lượng cam hợp lệ cao hơn sẽ đạt giải. Các khách hàng đạt thứ hạng kế tiếp sẽ tham gia giải thưởng ở khung thưởng gần nhất kế tiếp theo bảng Cơ Cấu Giải Thưởng.
 • Khách hàng chỉ được tham gia một (01) chương trình khuyến mãi của Koina tại một thời điểm (hoặc tuỳ theo sự cho phép khác của Koina).
5. Cơ cấu giải thưởng: 

* Lưu ý: 

 • Giải thưởng không có giá trị quy đổi bằng tiền mặt và có thể được thay thể bởi vật phẩm tương tự có giá trị ngang bằng
 • Giải thưởng chưa bao gồm thuế thu nhập của Khách hàng nhận giải và Koina sẽ thay mặt Khách hàng nhận giải đóng 10% thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của cơ quan thuế.
 • Giải thưởng không có giá trị chuyển nhượng, cộng gộp.
 • Trong trường hợp không có Khách hàng thỏa điều kiện để nhận thưởng, giá trị giải thưởng sẽ được hủy bỏ.
 • Mỗi Khách hàng chỉ được nhận một (01) Giải Thưởng trong thời gian diễn ra chương trình.
 

6. Thông báo kết quả và nhận Giải thưởng:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Koina sẽ công bố kết quả Chương trình qua các kênh truyền thông của Chương trình và Khách hàng sẽ nhận được thông báo và cách thức về việc nhận Giải thưởng qua điện thoại đã đăng ký (thông qua gọi điện và/hoặc SMS) nếu Quý Khách hàng là người trúng giải. 

Thời gian trao Giải thưởng là 10 ngày từ ngày công bố Khách hàng trúng giải.

Trong trường hợp bất khả kháng hoặc do điều chỉnh kế hoạch nội bộ, Koina sẽ tiến hành trao thưởng cho Khách Hàng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian trao Giải thưởng đã nêu ở trên.

Địa điểm nhận giải: Văn phòng Công ty Cổ phần Phân Phối Koina

 

Hồ sơ nhận giải: 

Đại diện Koina sẽ liên hệ Khách Hàng. Khách Hàng cần cung cấp các thông tin sau đến đại diện Koina khi được liên hệ và gửi một (01) bản sao có chứng thực để nhận thưởng: 

1. Họ và tên – Số CMND/CCCD – Số điện thoại cá nhân;

2. Thông tin về Đơn Hàng Hợp Lệ;

3. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thưởng, Khách Hàng cần chuẩn bị thêm văn bản ủy quyền trong Bộ hồ sơ trúng thưởng để gửi cho Koina. 

Koina không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ trúng thưởng bị thất lạc trong quá trình gửi hồ sơ hoặc khách hàng gửi hồ sơ trúng thưởng không đúng địa chỉ Koina. Khi đến nhận giải tại Địa điểm trao giải, Khách Hàng mang đầy đủ bộ hồ sơ bản cứng để đối chiếu.

 

7. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Khách hàng nhận Giải thưởng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận Giải bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.

 • Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Giải thưởng (nếu cần thiết).

 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Công Ty Cổ Phần Phân Phối Koina (“KOINA").

 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Giải thưởng. 

 
 • Giải thưởng sẽ không được trao trong các trường hợp sau:

  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.

  • Trường hợp khách hàng không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.

  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.

  • Do hết số lượng Giải thưởng theo quy định của Chương trình.

 
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.

 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua trang web của Koina đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.

 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp và khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại này, Koina sẽ trực tiếp giải quyết với Khách hàng. Nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

 • Trong trường hợp phía Koina phát hiện có bất kỳ dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực trong quá trình tham gia chương trình từ Khách Hàng, Koina có toàn quyền quyết định việc có tiếp tục trao giải hay không mà không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan.  

 • Thông tin cung cấp bởi Khách Hàng phải được điền đầy đủ và chính xác. Koina không có trách nhiệm giải quyết các trường hợp thông tin cung cấp không đúng.

 • Ban tổ chức được quyền công khai thông tin của Khách hàng nhận được ưu đãi trên các kênh thông tin của Chương trình và các kênh truyền thông khác của Koina và/hoặc do Koina liên kết hợp tác vì mục đích truyền thông, bao gồm họ tên và/hoặc các thông tin khác. Ban tổ chức sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật các thông tin như số điện thoại… trong trường hợp cần thiết phải công khai các thông tin này (ví dụ: chỉ công bố 04 số cuối điện thoại).

 

9. Thông tin liên hệ:

 • Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Phân phối Koina (“KOINA”)

 • Địa chỉ: 

Trụ sở chính: 241A/13 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng liên hệ: 39 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Hotline: 1900 633 073

 • Email: [email protected]

 • Fanpage: https://www.facebook.com/koinavn/

 • Website: www.koina.vn

 

 

 

Tin mới

MUA CAM NHẬN VÀNG CÙNG KOINA

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: MUA CAM NHẬN QUÀ CỰC ĐỈNHĐơn vị tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KOINA (“KOINA") 1. Tên Chương trình: Mua Cam...
Zalo chat
Chat Facebook
article