Chính sách bảo mật

Koina luôn luôn ý thức được rằng hoạt động và sự phát triển của Koina dựa trên sự hợp tác và tin tưởng của Quý khách đối với chúng tôi. Nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ này, Koina sẽ sử dụng những nỗ lực lớn nhất để bảo vệ cho những thông tin mà Quý khách đã cung cấp. Vì vậy, việc lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân Quý khách đã cung cấp cho Koina sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sau:

  1. Những thông tin mà Quý khách được yêu cầu cung cấp là những thông tin có liên quan và cần thiết để Koina hiểu rõ nhu cầu của Quý khách đồng thời đảm bảo cho việc quản lý, khai thác, sử dụng website/ứng dụng được an toàn và thuận tiện;

  2. Việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được thực hiện một cách hệ thống, chính xác và cập nhật để đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng khi khai thác và sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Koina; Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu;

  3. Koina cam kết không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trừ khi được sự đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định pháp luật;

  4. Koina duy trì hệ thống bảo vệ nghiệm ngặt để lưu trữ và bảo vệ thông tin của Quý khách khỏi bất kỳ sự truy cập trái phép nào;

  5. Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý khách và các nhân viên của Koina sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật của Koina;

  6. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Zalo chat
Chat Facebook
page